Teknik från Kina

Visualiseringsteknik revolutionerar byggbranschen

Att skapa bilder av något, eller att visualisera, blir ett allt viktigare verktyg för att både planera och kommunicera byggnadsprojekt. Vi människor är vana vid att uppleva världen i tre dimensioner och har betydligt enklare att förstå en 3D-modell än en traditionell 2D-ritning. De teknologiska landvinningarna på området har under senare år varit stora ochContinue Reading “Visualiseringsteknik revolutionerar byggbranschen”