Visualiseringsteknik revolutionerar byggbranschen
Teknik från Kina

Visualiseringsteknik revolutionerar byggbranschen

Att skapa bilder av något, eller att visualisera, blir ett allt viktigare verktyg för att både planera och kommunicera byggnadsprojekt. Vi människor är vana vid att uppleva världen i tre dimensioner och har betydligt enklare att förstå en 3D-modell än en traditionell 2D-ritning. De teknologiska landvinningarna på området har under senare år varit stora och idag används ofta 3D-modeller för att förmedla hur lägenheterna i ett nybyggnadsprojekt kommer att se ut. Det här är ett bra sätt att visa potentiella köpare vad de kan förvänta sig. Men det här är bara början. Visualiseringsteknik kommer att bli allt viktigare för både arkitekter och byggare allt eftersom projekten blir mer komplexa, städerna tätare och byggnaderna smartare. Det är ingen vild gissning att digital teknologi och visualisering i framtiden kommer att vara lika viktigt för byggbranschen som spik och skruv är idag.

3D-modeller för planering

I ett större perspektiv kan en 3D-modell som skapats från drönarfoton och lasermätningar ge stadsplanerare och arkitekter en möjlighet att överblicka hur nybyggnationer kommer att förändra ett område. Simuleringar av hur solljuset förändras kan säkerställa att inga bostäder skuggas under hela dagen. Hur infrastruktur som vatten, el och värme behöver byggas ut kan också beräknas och visas i samma modell. Mätningar av föroreningar i marken kan visualiseras och ge viktig information om hur byggnationen ska planeras. 3D-kartorna kan också användas för att kommunicera med de boende i området och samla in idéer och åsikter. Interaktiva kartor och 3D-visualiseringar av olika slag används redan av de flesta större städer idag.

Visualisering och hållbarhet

Visualisering kan också användas för energieffektivisering. Genom att placera ut sensorer i privata eller offentliga lokaler som mäter elförbrukning och sedan visualisera resultatet kan vi motiveras till att minska vår energianvändning. I framtiden kommer den här typen av teknik att integreras redan i byggprocessen och hjälpa oss att bli mer miljömedvetna. Skiftet till smarta och uppkopplade byggnader och städer kommer att kräva helt nya byggmetoder.

Augmented Reality

Augmented Reality, AR eller förstärkt verklighet, är en teknik där digital information förstärker eller kompletterar den verkliga världen. För användaren innebär det i praktiken oftast att mobiltelefonen används som verktyg för att kunna betrakta både verkligheten och det digitala. Det här är välintegrerat i karttjänster där användaren kan få navigationsinformation som ett digitalt tillägg. AR-glasögon som Google Glass tar ytterligare ett steg och erbjuder den digitala information projicerad direkt på glaset. För arkitekter och byggare öppnar den här tekniken upp för ytterligare innovationer. Till exempelvis skulle en arkitekt och en byggledare tillsammans kunna planera en byggnation genom att tillsammans titta på en detaljerad modell av byggnaden på rätt plats och i rätt skala.

Bygga framtidens smarta städer

Troligtvis skrapar vi idag bara på ytan av hur framtidens teknologi kommer att påverka byggandet. I kombination med utvecklingen av nya, mer miljövänliga material kan visualiseringsteknik vara en del av ett kommande paradigmskifte. Smarta städer kräver smart byggande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *