Bra förutsättningar för fungerande teknik
Teknik från Kina

Bra förutsättningar för fungerande teknik

Om du är fastighetsägare och ansvarig för skötseln av kontor och bostäder är det viktigt att se till att inomhusmiljön är god. De företag som använder dina kontor behöver ha en bra ventilation, då mögel och dålig luftomsättning annars kan drabba både teknik och anställda. När datorer och maskiner utsätts för fukt och mögel kan de snabbt gå sönder eller fungera sämre.

Hos Radea kan du få en ovk besiktning som uppfyller alla krav och skapar bättre ekonomi och inomhusklimat. Dålig inomhusmiljö kan påverka hälsan negativt för boende och andra som vistas i dina lokaler. Med en effektiv ovk besiktning uppfylls “God bebyggd miljö”, det nationella miljökvalitetsmålet vilket Boverket ansvarar för.

Viktigt med god inomhusmiljö

En god inomhusmiljö är viktigt både för människors hälsa och hållbarheten hos elektronik. Forskning har kunnat visa att många mikroorganismer förs över mellan människor i kontorsmiljöer, vilket sker via olika ytor som datormöss, kontorsbord, dörrhandtag och armstöd. Om en av smittbärarna har slarvat med sin hygien kan virus överföras till andra på kontoret. Förkylningar kan också spridas via luften, samt kontaktsmitta. Det finns många olika förkylningsvirus som kan drabba oss men bland de vanligaste är rhino-virus. Symptomen på dessa är hosta och rinnsnuva, och mer allvarliga varianter resulterar i influensa.

Risk för smittspridning

Svenska sjukhus digitaliseras allt mer och mängden teknik har ökat kraftigt. Det är viktigt att ha god handhygien, men också en god ventilation som inte sprider bakterier och virus. Om många människor vistas i dina lokaler och genererar fukt och värme behöver ventilationen vara god så att den transporterar bort mögel och virus och byter ut luften. För att minska risken för smittspridning eller skador på datorerna går det att dammsuga datorernas delar frånutsidan, till exempel med en batteridriven dammsugare. Tvättbara tangentbord är lättare att hålla rena med svamp och trasa.

Fukt skadligt för elektronik

Fukt kan vara skadligt för många olika sorters elektronik, allt från datorer till smartphones. Om en mobil blir fuktskadad är det svårt att få ersättning för den, trots att mobiler ofta har en reklamationsrätt på tre år. Om det har gått över ett halvår sedan mobilen köptes brukar bevisbördan ligga på konsumenten. Under denna tid finns reklamationsrätt där konsumenten kan kräva att det företag som har sålt mobilen reparerar den kostnadsfritt. Företagen som har vistats i lokalerna kan argumentera för att deras mobiler ska klara av stänk och damm, och på olika sätt stärka sin argumentation. Men detta tar mycket tid och resurser i anspråk, och en god inomhusmiljö är viktigt för företag som använder mycket teknologi i sina lokaler. Därför har du som fastighetsägare ett stort ansvar i att skapa ett bra klimat i lokalerna. En ovk besiktning bör därför göras med regelbundna intervall. Förskolor, skolor, flerbostadshus och kontorsbyggnader behöver kontrolleras vart tredje år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *