Teknik som förändrar allt
Vardagsteknik

Teknik som förändrar allt

Med ”teknik som förändrar allt” syftar vi på en engelsk term som lyder ”disruptive technology”. Det syftar på teknik som är så nyskapande att den förändrar allt inom en etablerad teknikform, alternativt att den nya tekniken skapar en helt ny sektor.

Disruptiva teknologier är kreativa, då de skapar helt nya förutsättningar, men de är också destruktiva i och med att de kan försätta hela industrisektorer i gungning. Exempel på disruptiva tekniker är till exempel DVD-skivan. När den kom drog den ju undan golvet för VHS-kassetten som fram tills dess var det dominerande formatet för att lagra och spela in film för hemmabruk. I och med det var DVD-skivan också dödsstöten för den industri som växt fram kring VHS-kassetten. Ett annat exempel är PC:n som i ett slag tog död på skrivmaskinen.

Det mest spännande med disruptiv teknik är att den i princip är helt oförutsägbar. Det ligger så att säga i sakens natur, om det går att förbereda sig på en ny teknologisk landvinning är den i någon mån inte längre disruptiv. Industrins stora aktörer förbereder sig i såna fall och lägger om sin produktion för att anpassa den till nästa paradigm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *