Företagstelefoni och teknologi
Teknik från Kina

Företagstelefoni och teknologi

De flesta som har drivit ett företag oavsett storlek har ställts inför uppgiften att teckna abonnemang för företagets samlade telefoni. Oavsett om det handlar om ett enmansföretag eller ett större företag har fallgroparna varit många och kundnöjdheten för just dessa tjänster har länge legat väldigt lågt i Sverige. Har vi inte kommit längre? Finns inte teknologin för att skapa företagsabonnemang som gör kunderna nöjda och uppfyller deras förväntningar på teknologi i allmänhet och produktleverans i synnerhet? Det har vi såklart.

Är det för dyrt med företagsabonnemang?

Ska man tro kunderna så är abonnemangen prissatta långt över den nivå av tjänst som företagen faktiskt levererar. Det kan tyckas som en kliché men kunden har alltid rätt och de får stöd från oväntat håll oftare än man skulle kunna tro. Innovatörer som Telness har sett en bransch i stort behov av förändring och med innovativa idéer vinner de över de etablerade aktörernas kunder. Företagsabonnemang har, till skillnad från de privata abonnemangen, knappt förändrat sin prisbild över tid. Trots att produkten heller inte utvecklats i samma takt som omvärlden. Supporten är eftersatt och servicen på en låg nivå. Det kan därför vara en god idé att vända sig till de lite nyare och mindre aktörerna när du som företagare vill teckna ett abonnemang som motsvarar dina förväntningar på en modern produkt.

Tekniska framsteg

Långt borta är den tid då företagen var tvungna att hålla sig med en fysisk växel inom kontorets väggar för att spara in på utgifter. Numera erbjuder alla aktörer med självaktning en digital växel som givetvis ställs in via appar eller webben. Växeln är helt mobil och anpassningsbar efter kundens behov.

En annan nyhet är möjligheten för företagare och innehavare av företagsabonnemang att själva överblicka och styra funktioner som har med abonnemangen att göra från operatörernas portaler. Dessa kan givetvis också nås via webben eller appar. Här kan man som kund få en total överblick i realtid över kostnader och på så sätt lättare utnyttja data till att sänka kostnader. Något som i den analoga världen var nästintill omöjligt då alla sådana uppgifter var upp till operatörerna själva att lämna ut.

Ny teknologi ger kundrörlighet och konkurrenskraftiga priser

I den forna monopoltiden fanns få alternativ att välja på. Även om det med uppluckrandet av monopolet kom fler aktörer blev kundens möjligheter att själva påverka priset inte bättre. De få operatörer som fanns höll sig gemensamt inom samma prisspann och erbjöd ofta väldigt likartade tjänster. I den digitala världen och med de öppna näten är det lättare för mindre aktörer att ta sig in på marknaden. Tack vare att företagen nu digitaliserats och att teknologin gått framåt kan kunderna nu förvänta sig abonnemang utan bindningstider och skyhöga roamingkostnader. Numera är supporten ofta bra och servicen på en helt annan nivå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *