Enklare att skräddarsy reklam
Teknik från Kina

Enklare att skräddarsy reklam

De flesta företag har bredare kundunderlag än vad deras marknadsföring förmår attrahera. Pepsi skulle kunna fungera som ett bra exempel. Deras marknadsföring har ända sedan 90-talet riktat in sig mot en urban, hipp målgrupp. Det slår i demografierna de vill nå, men det täcker knappast in alla människor som åtminstone i teorin skulle tycka om smaken av Pepsi. En del av dem stöts kanske till och med bort av budskapet Pepsi försöker framföra. De kanske hade druckit Pepsi om läskföretaget kunde kommunicera med dem.

Det som kallas för marknadssegmentering är sedan länge ett väletablerat begrepp inom marknadsföring. Man analyserar olika konsumentgrupper, försöker komma underfund med vilka de är, vad de jobbar med och vilka värderingar de har. Traditionellt sett försöker man sedan formulera en kampanj som på ett så effektivt sätt som möjligt når fram till så många som möjligt av dem. Nu finns dock förfinade tekniker som gör att det går att skräddarsy marknadsföringen och anpassa den till olika kundgrupper.

Automatisera och effektivisera marknadsföringen

Företaget Rule som du hittar på https://www.rule.se/ har utvecklat effektiva metoder för att kommunicera med olika marknadssegment. Det vill säga att dela in dina potentiella kundgrupper och sedan skräddarsy marknadsföring och kommunikation till var och en av dem. Kommunikationskanalerna kan handla om allt från sms till sociala medier och klassiska reklambroschyrer beroende på mottagare. Till din hjälp har du kraftfulla analysverktyg som gör det enklare att utröna vilka faktorer som är viktigast för olika kundgrupper, det vill säga att enklare kan komma underfund med vilka knappar du ska trycka på för att nå fram.

Ytterligare en fördel med upplägget är att det öppnar upp marknadsföringskoncept som företag kanske inte skulle ha tänkt på tidigare och ger uppslag till idéer som annars inte skulle ha kläckts. Den nya tekniken kan därför förstås inte bara som ett verktyg som snabbar upp vissa processer, utan också som en kreativ motor med oändlig potential.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *