Atombomben
Sci-fi i verkligheten

Atombomben

Atombomben är knappast någonting som befinner sig i teknologins framkanter. Det var trots allt 1945 som USA gav det fruktansvärda domedagsvapnet sin debut när de släppte två bomber över Nagasaki respektive Hiroshima. Så enorm visade sig kapaciteten i vapenslaget vara att de i ett enda slag fick Japan att ge upp och slutligen ge segern i andra världskriget till den allierade sidan.

Atomåldern var nu ett faktum och världen skulle falla under kärnvapenhotets skugga, en skugga som vi tyvärr inte ännu lyckats ta oss ifrån. Än idag vilar kärnvapenhotet tungt över världen och det finns vapen nog för att helt förstöra världen och mer därtill.

En gång i tiden var dock vapen med den här enorma kapaciteten att skada ren science fiction. Till exempel då den brittiske science fiction-författaren H.G Wells förutsåg atombomben i en av sina noveller redan på 1800-talet. Wells inspirerades av kemister som var verksamma under hans tid till att skriva om bomber som fortsatte att explodera i evighet i sin sci-fi-novell “The World Set Free”. Men frågan är om han visste hur rysligt verkligheten skulle komma att överträffa dikten under nästa århundrade. På något sätt kan kärnvapnens enorma krafter ändå ha varit bortanför 1800-talsmänniskans föreställningshorisont.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *