Teknik från Kina

Företagstelefoni och teknologi

De flesta som har drivit ett företag oavsett storlek har ställts inför uppgiften att teckna abonnemang för företagets samlade telefoni. Oavsett om det handlar om ett enmansföretag eller ett större företag har fallgroparna varit många och kundnöjdheten för just dessa tjänster har länge legat väldigt lågt i Sverige. Har vi inte kommit längre? Finns inteContinue Reading “Företagstelefoni och teknologi”

Teknik från Kina

Cybernetik – en del av framtidens människa?

För de flesta för nog ordet “cybernetik” med sig olika futuristiska associationer. Kanske tänker man på robotar, cyborger och andra science ficition-koncept. Det är visserligen inte helt fel, cybernetik angränsar till allt det där men är samtidigt mycket mer. Faktum är att cybernetik är ett ord som syftar på studiet av “regelmässig återkoppling”, både iContinue Reading “Cybernetik – en del av framtidens människa?”

Teknik från Kina

Visualiseringsteknik revolutionerar byggbranschen

Att skapa bilder av något, eller att visualisera, blir ett allt viktigare verktyg för att både planera och kommunicera byggnadsprojekt. Vi människor är vana vid att uppleva världen i tre dimensioner och har betydligt enklare att förstå en 3D-modell än en traditionell 2D-ritning. De teknologiska landvinningarna på området har under senare år varit stora ochContinue Reading “Visualiseringsteknik revolutionerar byggbranschen”